Jak wykonuje się przewierty sterowane?

Sterowane przewierty horyzontalne to nowoczesne technologie, w wyniku stosowania których powstają poziome przewierty sterowane. Stosowanie planowania i nowoczesnych narzędzi pozwala na uzyskanie przewiertów, całkowicie pokrywających się z zapotrzebowaniem. Obecnie nie ma przeszkód do wykonywania sterowanych przewiertów nawet na silnie zurbanizowanych terenach.

Horyzontalne przewierty sterowane – najważniejsze informacje

Stosowanie technologii sterowanych przewiertów pozwala na znaczące skrócenie trasy rurociągu, przy jednoczesnym niedestrukcyjnym działaniu dla okolicznych terenów. Przewierty wykonywane są pod ziemią, nie ma zatem większych problemów z skutecznym ominięciem różnego rodzaju terenowych przeszkód. Tego rodzaju rozwiązanie doskonale sprawdzi się także przy wykonywaniu przekopów przed drogą. Ze względu na charakterystykę prowadzenia prac nie ma konieczności zatrzymywania ruchu na czas ich trwania. Przewierty sterowane mają wiele zalet, do których zaliczyć można między innymi:
– nieszkodliwość dla okolicznych terenów, przez co prowadzenie przewiertów nie wymaga dodatkowych nakładów na pokrywanie ewentualnych szkód powstałych w czasie ich trwania;
– stosunkowo niska cena w stosunku do innych metod przewiertów,
– duża wydajność prowadzonych przewiertów.

Jak wykonywane są przewierty?

W przypadku sterowanych przewiertów zawsze pierwszym etapem, zanim jeszcze zostaną rozpoczęte jakiekolwiek prace, jest zaplanowania projektu trasy, na której umieszczony zostanie przewiert pilotażowy. Dopiero po zatwierdzeniu tego planu, ekipa wykonująca zadanie może przystąpić do przewiercenia się przez trasę uwzględnioną w planach.
Przewierty sterowane wykonywane są przede wszystkim przez specjalną głowicę sterowaną, składającą się z połączenia żerdzi i płetwy. Głowica jest wyposażona w specjalny, bardzo nowoczesny nadajnik. przy pomocy którego sterowana jest zdalnie praca urządzenia tak, by przewiert został wykonany zgodnie z zaplanowaną trasą. Czujnik jest na tyle precyzyjny, że przy jego pomocy, w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, możliwe jest szybkie skorygowanie ewentualnych błędów. Po wykonaniu przewiertów wstępnych, do urządzenia przytwierdzana jest dodatkowa głowice rozwiercająca, stosowana w celu poszerzenia otworu do odpowiedniej, zgodniej z planami średnicy. Średnica otworu musi być na tyle duża, by bez większych przeszkód w wykonanym otworze można było zmieścić przewidzianą w projekcie rurę. Przewierty sterowane to nie tylko metoda bardzo skuteczna, ale przede wszystkim bezpieczna i nieinwazyjna.